data

+

adresy czytań

godzina

mszy świętej

 

I  czytanie

 

II  czytanie

 

psalm

24.03.2018

(sobota)

 

18:00

Nie ma Mszy Św. w Newcastle

 

 

 

25.03.2018

Niedziela

Palmowa

9:00

Anna

Domagała

Anna

Domagała

 

Męka Pańska:    narrator:  Sylwia Sawośko,    tłum:  Jacek Cała

10:30

St  Wilfrid

Katarzyna

Bożym

Katarzyna

Bożym

 

18:00

Beata

Biniek

Beata

Biniek

Magdalena

Włodarczyk

Męka Pańska:    narrator:  Jarosław Jóźwiak,    tłum:   Michał Czyżewski

29.03.2018

(Wielki  Czwartek)

19:00

St  Wilfrid

Marianna

Buszta

Osoba

ze wspólnoty

angielskiej

Małgorzata

Starzak

30.03.2018

(Wielki  Piątek)

18:00

St  Wilfrid

Tomasz

Jedynak

Renata

Mironiuk

Małgorzata

Starzak

Męka Pańska:    narrator:  Rafał Starzak,    tłum:  Joanna Nowicka

 

 

 

 

31.03.2018

(Wigilia Paschalna)

19:00

St  Wilfrid

Czytanie I :   Rdz 1,1.26-31a

Rafał  Starzak

Agnieszka

Jedynak

Czytanie I I :  Rdz 22,1-18

Tomasz  Jedynak

Mariusz

Nowicki

Czytanie I I I :   Wj 14,15 – 15,1

Joanna  Nowicka

Małgorzata

Starzak

Czytanie I V :  Iz 54,4a.5-14

Renata Czerwińska

Marcin

Micicniak

Czytanie V :  Iz 55,1-11

Rafał  Starzak

Anna

Wrona

Czytanie V I :  Ba 3,9-15.32-4,4

Renata Czerwińska

Agnieszka

Jedynak

Czytanie V I I :   Ez 36,16-17a.18-28

Tomasz  Jedynak

Marcin

Micicniak

Czytanie V I I I :   Rz 6,3-11

Joanna  Nowicka

Małgorzata

Starzak

 

01.04.2018

(Niedziela  Wielkanocna)

7:30

St  Wilfrid

Marianna

Buszta

Marianna

Buszta

Jarosław

Buszta

11:00

St  Wilfrid

Katarzyna

Bożym

Katarzyna

Bożym

Anna

Wrona

18:00

Brygida

Wojtowicz

Brygida

Wojtowicz

Marcin

Miciniak

 

 

02.04.2018

(Poniedziałek Wielkanocny)

9:00

Sylwia

Sawośko

Nie  ma

drugiego

czytania

Jarosław

Buszta

10:30

Dorota

Malinowska

Renata

Czerwińska

12:00

Barbara

Ważna

Anna

Wrona

07.04.2018

(sobota)

 

18:00

 

 

 

 

08.04.2018

(Święto

Miłosierdzia Bożego)

9:00

Jacek

Cała

Jacek

Cała

10:30

St  Wilfrid

Renata

Mironiuk

Katarzyna

Bożym

 

18:00

Małgorzta

Maddox

Michał

Czyżewski

Magdalena

Włodarczyk

14.04.2018

(sobota)

18:00

Daniel

Kubacki

Daniel

Kubacki

 

 

 

15.04.2018

(niedziela)

9:00

Joanna

Magrel

Sylwia

Sawośko

 

10:30

St  Wilfrid

Katarzyna

Bożym

Joanna

Nowicka

 

18:00

Teresa

Bartos

Beata

Biniek