1. W Niedzielę Palmowá 25go marca po mszy św o godz.18:00 zapraszamy na nabożeństwo adoracji Krzyża.

Modlitwa uwielbienia  Pana w naszej parafii odbywa się
w Kaplicy  Matki Bożej Częstochowskiej
w Newcastle w każdą niedzielę
po wieczornej Mszy św. o godz. 18:00

"Przyjdź, teraz jest czas by wielbić!"

Zapraszamy w imieniu Wspólnoty "Strumienie Wody Żywej"

Wspólnota jest otwarta na każdą osobę która pragnie wylać swoje serce przed Bogiem, pogłębić z Nim relację i razem kroczyć w uwielbieniu na większą chwałę Pana.