Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii

Kategoria
inne
Termin
2020-03-29 12:00 - 2020-09-30 00:00

Z uwagi na obecną sytuację, odwołane są planowane spotkania.

 

W naszej parafii Uroczystość I Komunii św. w 2020r. planowane były na miesiąc maj.
Niestety ten termin jest nieaktualny, zatem rozważamy inne terminy. Każda rodzina będzie mogła wybrać jedną z poniższych propozycji, dogodną dla siebie.

Grupa dzieci Newcastle/Gateshead (godz. 13.00, w St Wilfrid R.C. Church w Gateshead):

1. Niedziela 20 września 2020r.

2. Niedziela 23 maja 2021r.

 

Grupa dzieci Darlington/Middlesbrough (godz. 13.00, w St Teresa R.C. Church w Darlington):

1. Niedziela, 13 września 2020r.

2. Niedziela, 9 maja 2021r.

 

Mimo tylu niepewności, kontynuujemy przygotowania. 

Jako że dzieci uczą się katechizmu pamięciowego, zachęcam, by na bieżąco zdawały to czego się nauczyły. 

Podaję numer tel. 07927808167, na który proszę kontaktować się, najlepiej używając aplikacji WhatsApp.

Po umówieniu daty i godziny, używając tej aplikacji dziecko będzie mogło odpowiedzieć czego się nauczyło.

Dla grupy Gateshead (grupa Darlington ma już przygotowany program) poniżej podany jest program Uroczystości, proszę zapoznać się, i wybrać dla swojego dziecka lub siebie co jest jeszcze wolne.

 

 Dla dzieci które będą mieć ceremonię poza parafią w Newcastle, będą wystawiane poświadczenia katechezy. 

 

 

Propozycja alb:

- chłopcy:  https://www.sklepswrobert.co.uk/18-alba-d%C5%82uga-z-kapturkiem

- dziewczynki: https://www.sklepswrobert.co.uk/alba-sukieneczkowa

 

 

Program Uroczystości dla grupy Gateshead:

 

(Przed Kościołem) Powitanie i błogosławieństwo od Rodziców:

 

Rodzina (dziecko wraz ze swymi rodzicami):

 

Dziecko: …............

W ten dzień radosny i wielki,

Tak pięknie ubrani,

Licznie tak zgromadzeni,

Wszystkich tutaj witamy.

 

Wraz z Wami chcemy,

Przeżywać ten dzień tak wielki, jedyny,

Chcemy Jezusa radować,

Przez święte słowa i czyny.

 

Błogosław mi Mamo

Błogosław mi Tato dłońmi swoimi

Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi

Na świętą chwilę, w radości czy w udręce

Niech błogosławią nam wasze, kochani Rodzice ręce.

 

Błogosławieństwo rodziców:

Matka: …............

Błogosławieństwo twej Matki

niech idzie z Tobą przez życie.

Maryja niech Cię otoczy swą opieką,

a miłosierny Bóg całemu Twemu życiu błogosławi

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Ojciec: …..........

Błogosławieństwo Twego Ojca

niech Ci towarzyszy na drodze Twojego życia

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Pokropienie wodą święconą, modlitwa nad dziećmi

 

Procesja do kościoła

 

Przywitanie z Panem Jezusem; dzieci przyklękają i odmawiają trzykrotnie:

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament....

 

Dzieci zajmują przygotowane dla nich miejsca.

 

ROZPOCZĘCIE Mszy ŚW.

Po Znaku Krzyża Świętego prośba Rodziny w kościele:

 

Rodzina (dziecko wraz ze swymi rodzicami):

 

Dziecko: Monika Malinowska

 

Nadszedł ten upragniony dzień, stoimy u stóp Boga i radość przepełnia nasze serca, sam Jezus zagości w nich. W tym szczególnym dniu nie jesteśmy sami. Zebrały się nasze rodziny: rodzice, rodzeństwo, rodzice chrzestni, krewni i przyjaciele, którzy wraz z nami chcą uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszej intencji, byśmy dochowali wierności Bogu.

 

Matka: Magdalena Malinowska

Czcigodny Księże Proboszczu,

Pamiętamy ten dzień, gdy przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, by przyjęły chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił je swoimi dziećmi i wezwał, by zjednoczyły się z nim. Dbaliśmy o ich rozwój duchowy, rozwijaliśmy w ich sercach wiarę, posyłając na lekcje religii, przez wspólna modlitwę i rozmowy o Bogu, poprzez wspólny udział we Mszy Świętej. Swoim życiem i przykładem pomagaliśmy im w umiłowaniu i poznawaniu Boga.

 

Ojciec: Tomasz Malinowski

Dzisiaj do serc naszych dzieci po raz pierwszy przyjdzie Pan Jezus. W tej doniosłej chwili prosimy ciebie Czcigodny Księże Proboszczu, byś udzielił naszym dzieciom Chleba Pańskiego.

Prosimy w tej Mszy św., aby nigdy nie zabrakło im chleba na życie wieczne, a także chleba powszedniego. My rodzice zaś obiecujemy nadal wspierać je w dążeniu do chrześcijańskiej świętości.

 

Liturgia słowa

 

Pierwsze Czytanie Matka: Anna Bury-Dobrowolska

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto Słowo Boże.

 

Psalm: Dziewczynki: Amelia Dobrowolska, Maja Sadurska, ......................

 

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem

niczego mi nie braknie,

pozwala mi leżeć

na zielonych pastwiskach.

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,

orzeźwia moją dusze.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach

przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Chociażbym przechodził przez ciemna dolinę

zła sie nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska

Są moja pociecha.

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Stół dla mnie zastawiasz

na oczach mych wrogów;

namaszczasz mi głowę olejkiem,

a kielich mój pełny po brzegi.

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną

przez wszystkie dni życia

i zamieszkam w domu Pana

po najdłuższe czasy.

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

 

 

Drugie czytanie Ojciec: Grzegorz Dycha

 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostola do Koryntian.

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Oto Słowo Boże.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,

Abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

Ewangelia:

 

Homilia

 

 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

 

Zapalenie świec komunijnych przez rodziców chrzestnych, lub inne osoby z rodziny

 

 

Kapłan:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego narodzonego
z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy: Wierzę.

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

 Modlitwa powszechna

 

Dziewczynka: ..................

 Panie Jezu, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Polecamy Ci naszego Ojca Świętego Franciszka. Spraw, by Jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli.

 

Chłopiec: …......

 Polecamy Ci Panie naszych kochanych rodziców – „pierwszych i najważniejszych przewodników na drodze życia i drodze wiary”. Za dar naszego życia i trud naszego wychowania, błogosław im Boże każdego dnia.

 

Dz: Polecamy Ci Panie wychowawców i nauczycieli z naszych szkół, abyś swoją obecnością i łaską wynagrodził ich trud i wysiłek włożony w nasze nauczanie
i wychowanie.

 

Ch: Polecamy Ci Panie nasza Ojczyzne – Polskę, otaczaj opieką wszystkich naszych rodaków, a my tutaj mieszkający, byśmy nie zapomnieli skąd pochodzimy, oraz jaka jest nasza wiara i tradycja.

 

Dz: Polecamy Ci Panie nasze kochane mamy, w dniu ich święta, także naszych rodziców chrzestnych, babcie i dziadków, oraz wszystkich naszych drogich gości. Obdarz ich wszystkich żywą wiarą, ufną nadzieją i gorącą miłością.

 

Ch: Najwyższy Pasterzu, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych krewnych i przyjaciół, abyś obdarzył ich chwałą świętych w niebie.

 

Dz: Panie Jezu, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Za to, że możemy przyjąć Cię do swego serca. Jesteśmy tacy szczęśliwi. Trzymaj nas mocno za rękę, abyśmy nigdy nie oddalili się od Ciebie.

 

 

Liturgia Eucharystyczna

 

 

Procesja z darami i komentarz:

Dary niosą:

 

 1. Dziewczynka - bukiet kwiatów – Maja Sadurska
 2. Chłopiec – koszyk owoców – Michał Malczewski
 3. Dziewczynka – serduszka – Oliwia Malczewska
 4. Chłopiec – katechizm – Norbert Dmytrzyk
 5. Dziewczynka – hostie (patena) – .............
 6. Chłopiec - hostie (puszka) - Karol Ochman
 7. Dziewczynka - kielich - ...........
 8. Chłopiec - wino i woda – Krystian Kowalczuk
 9.  Dziecko z rodzicami - chleby – ......... 

 

Komentarz do procesji z darami

Dziecko: ….................

 Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami, które składamy Ci Panie Jezu jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w naszych sercach.

 

Nie chcę przychodzić z pustymi rękami na spotkanie w Twoim Domu, Panie. Przynoszę Ci moją radość, którą codziennie odczuwam w czasie zabawy. Przy-noszę Ci moją miłość, którą codziennie żyję w mojej rodzinie. Przynoszę Ci mój trud, którym codziennie żyję w szkole. Przynoszę Ci moje przebaczenie dane wspaniałomyślnie moim bliźnim. Przynoszę Ci to wszystko, a Ty dasz mi wspaniały dar - Siebie i przez to uczynisz mnie szczęśliwym.

 

Przynosimy do ołtarza bukiet wiosennych kwiatów – symbol piękna i wdzięczności. Spraw Panie, abyśmy zawsze pamiętali, że Twoja jest ziemia i wszystko co ją napełnia. Pomóż nam zachować serca piękne i czyste.

Owoce – Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij te owoce, jako wyraz naszej wdzięcznościs za Twe dary.

Przynosimy czerwone serca, na których wypisane są nasze imiona, to znak naszej miłości do Jezusa.

Niesiemy również nasz katechizm. To wyraz naszego całorocznego trudu, symbole naszej pracy i nauki, przez którą bardziej poznaliśmy i pokochaliśmy Ciebie Panie Jezu.

Niesiemy Hostie, która za chwilę stanie się Ciałem Pana Jezusa i my dzisiaj się Nim posilimy.

Panie Jezu, przynosimy przed Twój ołtarz wino, wodę oraz kielich. Przyjmij to wino i przemień je w Krew swojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem.

Przynosimy także Chleby – Owoc Twego Boże błogosławieństwa i owoc pracy naszych rodziców. Podzielimy się nim z naszymi bliskimi dziś przy swiątecznym stole. Spraw by nikomu nigdy go nie brakło, a my byśmy go zawsze szanowali.

 

Dwóch ojców do zebrania składki (tacy):

 1. Paweł Dobrowolski
 2. Krystian Dmytrzyk

 

Pieśń

 

Obrzęd przyjęcia Pierwszej Komunii Św.

 

Gdy skończy się udzielanie Komunii św. (pieśń na dziękczynienie)

Dziecko: Monika Malinowska

I. Tak czekałam na tę chwilę
by usłyszeć głos Twój Panie
w sercu mam radości tyle
miłość Twa przepełnia mnie
Oto nastał dzień wspaniały
pełen światła i radości
stojąc z dłońmi złożonymi
Ciebie tylko prosić chcę.

     Ref: Wszystkie dzieci:

     Uroczysty dzień Komunii
     Jest największą mą radością
     Jezus żywy w moim sercu
     dziś objawił miłość swą.

II. Z Tobą pragnę się spotykać
to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę czekać
nie opuszczę Ciebie nie.
Doczekałam wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę
przecież wiem, że to w Komunii
tu zbawienie znajdę swe.

     Ref: Wszystkie dzieci:

     Uroczysty dzień Komunii
     Jest największą mą radością
     Jezus żywy w moim sercu
     dziś objawił miłość swą.

 

PODZIĘKOWANIA

 

Podziękowanie Panu Jezusowi:

Dziewczynka: …....................
Kiedy dziś Jezus ukryty w Hostii,
zstąpił do naszych serc bezszelestnie
i gdy weselem w nich dziś zagościł -
wtedy każdy z nas cicho westchnął:
Kocham Cię, Jezu...

Dziękuję, żeś przyszedł.
Na sercu odtąd „Miłość" wypiszę.
Jezu nasz kochany, który jesteś w Niebie.

Dzisiaj z głębi serca wołamy do Ciebie:
naucz nas pokory, daj nam dar mądrości,
byśmy się od Ciebie uczyli miłości.

Byśmy wiary strzegli w każdej życia chwili
i nigdy się krzyża Twego nie wstydzili,
byśmy szanowali człowieka każdego.
A Ty Panie swoją mocą uchroń nas od złego.

Rodzicom Chrzestnym

Chłopiec: Bartosz Stypułkowski

Mojego chrztu ja nie pamiętam
Ale to był dzień wielkiego święta
I chrzestny ojciec i chrzestna matka
Byli przy chrzcie moim za świadka
Prosili dla mnie o dar wiary
I o zgładzenie wiecznej kary
Na życie w łasce Bożej – piękne i jasne
Dostałem na chrzcie me imię własne
Dlatego dzisiaj wszyscy mowimy tak samo:
dziękują Tobie chrzestny ojcze i chrzestna mamo.

 

Babciom i dziadkom:

Dziewczynka: Amelia Dobrowolska

Babcie i Dziadziusiów także darz łaskami,
aby jak najdłużej pozostali z nami.
By dużo cierpliwości dla swych wnucząt mieli.
Za miłość swa szacunku i troski doświadczyli.

 

Kapłanom:

Chłopiec: Mikołaj Wójcik

Nie miałabym teraz w sercu Ciebie Panie
Gdyby nie Twoi słudzy – kapłani
Księże Proboszczu
Tobie z serca dziękujemy, że o nas pamiętasz
Modlisz się za nas na co dzień i w święta
Modlitwę naszą szczerą, dziecięcą
Wznosić będziemy do nieba
O zdrowie, Boże błogosławieństwo
I łaski jakich Ci trzeba.

Wszystkim Gościom:

 

Dziewczynka: …............................

Nie powinno dziś zabraknąć słowa wdzięcznego
również dla miłych gości święta dzisiejszego
Wszystkim naszym gościom pięknie dziękujemy
Ze wspólnego spotkania bardzo się cieszymy.
Za wspólna modlitwę w naszej parafialnej rodzinie
Niech wam Bóg błogosławi w każdej dnia godzinie.

 

 

Rodzicom:

Dziewczynka: Oliwia Malczewska

Chłopiec: Michał Malczewski

 

Dz: Kochana Mamusiu;

 

Ch: Kochany Tatusiu;

 

Dz: Jesteście dla nas tacy dobrzy. A my ciągle za mało mówimy Wam to piękne słowo: DZIĘKUJĘ.


W tej uroczystej chwili naszego życia – z serca mówimy Wam – DZIĘKUJĘ


Ch
: Tatusiu za to, że dałeś mi życie – DZIĘKUJĘ


Dz
: Mamusiu, że nosiłaś mnie pod swoim sercem – DZIĘKUJĘ


Ch
: Za miłością szeptane – „dziecko me kochane” – DZIĘKUJĘ


Dz
: Za Waszą cierpliwość – DZIĘKUJĘ


Ch
: Za nieprzespane, długie noce mego dzieciństwa – DZIĘKUJĘ


Dz
: Za codzienny uśmiech – DZIĘKUJĘ


Ch
: Za dobre słowa i chleb dawany sercem – DZIĘKUJĘ


Dz
: Za wiarę w Waszych oczach i modlitwę – DZIEKUJĘ


Ch
: Za to, że w dniu chrztu świętego oddaliście mnie Chrystusowi – DZIĘKUJĘ


Dz
: Za to, że dzisiaj Jezusa żywego w sercu mam – KOCHAM WAS.

Bądźcie zawsze szczęśliwi i radośni.
Niech uśmiech zawsze gości na waszych zatroskanych twarzach.
Pamiętajcie, że bardzo Was kochamy i w podzięce,
dziś z szacunkem całujemy wasze dobre ręce.

 

 

Błogosławieństwo pamiątek Z UROCZYSTOŚCI

błogosławieństwo końcowe

 

 
 

Terminy

 • Od 2020-03-29 12:00 do 2020-09-30 00:00

Wspierane przez iCagenda