I Komunia św. 23.05. godz. 13.30 w Gateshead

Kategoria
Gateshead
Termin
2021-05-23 13:30 - 15:00

 

Informacje na temat przygotowań do I spowiedzi św. oraz Uroczystości I Komunii św. w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Newcastle upon Tyne.

 

 1. Termin Uroczystości 23 maja 2021r., godz. 13.30 w St Wilfrid Church w Gateshead.

Na 1-2 tygodnie przed ceremonią zapraszam na spowiedź św. (indywidualnie), nie trzeba uzgadniać terminu, oprócz niedzieli przed i po każdej mszy św. (najlepiej środa lub piątek)

Link do informacji kiedy i gdzie są w danym tygodniu msze św:

http://www.parafianewcastle.org.uk/liturgia-tygodnia

Proszę jednak wybrać taki termin, by był czas na spokojną spowiedź św.

Spotkania i próby przed ceremonią będą ustalane w ramach tej grupy.

 

 1. Dzieci uczą się z rodzicami w domu z katechizmu, zaś modlitwy pamięciowe zdają poprzez WhatsAppa (rodzice umawiają termin, gdy dziecko nauczy się danej modlitwy z dzienniczka).

Wymagane jest (w j. polskim lub angielskim):

 • Ojcze nasz…
 • Zdrowaś Maryjo..
 • 10 Przykazań Bożych,
 • 6 Prawd wiary,
 • 7 Sakramentów św.,
 • 7 Grzechów głównych,
 • 5 Warunków dobrej spowiedzi
 • Akt wiary, nadziei i miłości.
 • Aniele Boży…
 • Wybrana przez siebie inna modlitwa z dzienniczka

W przypadku niemożności nauczenia się całości powyższego materiału, proszę o wcześniejszą informację.

 

 1. Katechizmy i różance zostały już rozdane, jeszcze będą rozdane książeczki komunijne.

Koszt powyższych, plus po ceremonii obrazek komunijny (ikona na drewnie) to £25. Proszę włożyć do koperty wspomnianą kwotę, wraz z informacją – imię i nazwisko dziecka, i taką kopertę zostawić w dowolnym kościele po polskiej mszy św. w koszyku na ofiarę (koszyk jest przy wyjściu z kościoła).  

 

 1. Do końca kwietnia 2021r. należy dostarczyć kopię świadectwa chrztu św. dziecka (najlepiej jako skan w załączniku do maila). Nie potrzebują dzieci jadące do Polski oraz te, które były ochrzczone w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Newcastle upon Tyne).

 1. Fotograf będzie ten sam co w ubiegłych latach (zna układ kościoła i schemat ceremonii). Będzie to p. Paweł, jego oferta zawiera: 6 podstawowych zdjęć wydrukowanych w formacie 10x15, oraz płyta CD z wszystkimi zdjęciami. Cena podana zostanie na grupie WhatsApp.

 1. Poniżej program Uroczystości. Teksty będa czytane, nie trzeba uczyć się na pamięć. Proszę dokonać wyboru, i przesłać informację na WhatsAppa, podając imię i nazwisko dziecka/rodzica, oraz wybrany numer (w przypadku psalmu - psalm).

Także rodzice proszeni są o dokonanie wyboru działania/zaangażowania w ceremonię (część programu na samym końcu). Wybierając coś z dodatkowej funkcji, proszę w wiadomości napisać Dodatkowa funkcja, następnie imię i nazwisko rodzica oraz wybrany numer.

 

 

 

 

 

 

 

(Przed kościołem) Powitanie i błogosławieństwo od Rodziców:

Rodzina (dziecko wraz ze swymi rodzicami):

 

1.Dziecko: Ksawery

 

W ten dzień radosny i wielki,
Tak pięknie ubrani,
Licznie tak zgromadzeni,
Wszystkich tutaj witamy.
Wraz z Wami chcemy,
Przeżywać ten dzień tak wielki, jedyny,
Chcemy Jezusa radować,
Przez święte słowa i czyny.
Błogosław mi Mamo
Błogosław mi Tato dłońmi swoimi
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi
Na świętą chwilę, w radości czy w udręce
Niech błogosławią nam wasze, kochani Rodzice ręce.

 

Błogosławieństwo rodziców:

 

2.Matka: Pani Agnieszka

 

Błogosławieństwo twej Matki
niech idzie z Tobą przez życie.
Maryja niech Cię otoczy swą opieką,
a miłosierny Bóg całemu Twemu życiu błogosławi
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

3.Ojciec: Pan Jakub

Błogosławieństwo Twego Ojca
niech Ci towarzyszy na drodze Twojego życia
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

 

Procesja do kościoła  

Przywitanie z Panem Jezusem; przyklękamy i odmawiamy trzykrotnie:

„Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament....”

 

Dzieci zajmują przygotowane dla nich miejsca.

 

ROZPOCZĘCIE Mszy ŚW.

Po Znaku Krzyża św. prośba Rodziny w kościele:

 

Rodzina (dziecko wraz ze swymi rodzicami):

 

 

4.Dzieci: Monika i Krzysztof

 

Nadszedł ten upragniony dzień, stoimy u stóp Boga i radość przepełnia nasze serca, sam Jezus zagości w nich. W tym szczególnym dniu nie jesteśmy sami. Zebrały się nasze rodziny: rodzice, rodzeństwo, rodzice chrzestni, krewni i przyjaciele, którzy wraz z nami chcą uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszej intencji, byśmy dochowali wierności Bogu.

 

5.Matka: Pani Magdalena

 

Czcigodny Księże Proboszczu,

Pamiętamy ten dzień, gdy przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, by przyjęły chrzest święty. Dbaliśmy o ich rozwój duchowy, rozwijaliśmy w ich sercach wiarę przez wspólna modlitwę i rozmowy o Bogu, poprzez wspólny udział we Mszy Świętej. Swoim życiem i przykładem pomagaliśmy im w umiłowaniu i poznawaniu Boga.

 

6.Ojciec: Pan Tomasz

Dzisiaj do serc naszych dzieci po raz pierwszy przyjdzie Pan Jezus. W tej Mszy św. prosimy, aby nigdy nie zabrakło im chleba na życie wieczne, a także chleba powszedniego. My rodzice zaś obiecujemy nadal wspierać je w dążeniu do chrześcijańskiej świętości.

 

 

Liturgia słowa

Pierwsze Czytanie

 

7.Matka: Pani Anna

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto Słowo Boże.

 

Psalm

Dziewczynki (zgłaszając, proszę wpisać psalm): Amelia, Monika

 

ttps://www.youtube.com/watch?v=5x4WLF8hspw

 

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

 

Pan jest moim pasterzem
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

 

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją  dusze.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

 

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Chociażbym przechodził przez ciemna dolinę
zła sie nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
Są  moja pociecha.

 

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

 

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełny po brzegi.

 

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

 

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

 

 

Drugie czytanie

 

8.Ojciec: Pan Grzegorz

 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Oto Słowo Boże.

 

 

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,

Abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

 

 

Ewangelia, Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

Zapalenie świec komunijnych

Kapłan:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?
Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego narodzonego
z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Wszyscy: Wierzę.

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

 

Modlitwa powszechna

 

 

9.Rodzic: Pani Kinga

Boże, Ty który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Polecamy Ci naszą wspólnotę Kościoła, oraz naszego papieża Franciszka. Spraw, by Jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli.
Ciebie prosimy…

Polecamy Ci Panie nas, rodziców tych dzieci – „pierwszych i najważniejszych przewodników na drodze ich życia i drodze wiary”. Dziękujemy ci Boże za dar ich życia i prosimy, błogosław nam w naszym powołaniu do bycia dobrymi rodzicami.
Ciebie prosimy…

Polecamy Ci Panie wychowawców i nauczycieli, którzy uczą nasze dzieci, abyś swoją obecnością i łaską wynagrodził ich trud i wysiłek włożony w ich nauczanie i wychowanie.
Ciebie prosimy…

Polecamy Ci Panie nasza Ojczyznę – Polskę, otaczaj opieką wszystkich naszych rodaków, naszych bliskich tam mieszkających, a my żyjący  tutaj, byśmy nie zapomnieli skąd pochodzimy, oraz jaka jest nasza wiara i tradycja.
Ciebie prosimy…

Polecamy Ci Panie rodziców chrzestnych, babcie i dziadków naszych dzieci, oraz wszystkich naszych drogich gości. Obdarz ich wszystkich żywą wiarą, ufną nadzieją i gorącą miłością.
Ciebie prosimy… 

Polecamy Ci Panie naszych bliskich zmarłych krewnych i przyjaciół, abyś obdarzył ich chwałą świętych w niebie.
Ciebie prosimy…

Dobry Boże, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy za to, że wspólnie z naszymi dziećmi możemy przyjąć komunię świętą. Dopomóż nam, abyśmy nigdy nie oddalili się od Ciebie.
Ciebie prosimy…

 

 

Liturgia Eucharystyczna

 

 

Procesja z darami i komentarz:

Dary niosą:

10.Emilia - bukiet kwiatów
11.Monika – koszyk owoców

12.Matylda – serduszko
13.David – katechizm

14.Amelia – hostie
15.Artur – kielich

16.Mia – patena z hostią
17.Oskar - wino i woda

18.Alicia - chlebki
19.Krzysztof - chlebki

20.Ksawery z Rodzicami - chleb

 

 

  

Komentarz do procesji z darami

 

Rodzic:

 

Za chwilę do Ołtarza Bożego przyjdą w procesji z darami nasze dzieci, które złożą Ci Panie Jezu jako symbole tego wszystkiego, co kryją w swoich sercach.

Przynosimy Ci Panie bukiet kwiatów, jako znak naszej wdzięczności dla Stwórcy za dar życia oraz piękno otaczającego nas świata. Niech będą one zawsze ozdobą Twego ołtarza.

Owoce, które niesiemy, symbolizują niezliczone dary, które otrzymujemy z pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Dziś w sposób szczególny mają one zaowocować w życiu naszych dzieci poprzez przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Przynosimy Panie serce z imionami naszych dzieci, jako znak naszej ufności i miłości względem Boga. Niech będzie ono wyrazem przylgnięcia do Jezusa całym sercem i duszą.

Nasze dzieci przynoszą do Ołtarza katechizm, symbol pracy, nauki i trudu, który włożyły w przygotowanie się do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Przynosimy Chleb Eucharystyczny, Hostie, który podczas tej ofiary zostanie przemieniony w Ciało Chrystusa i stanie się naszym Bożym Pokarmem.

 Niesiemy Kielich, wodę i wino, jako symbol tego co ludzkie i boskie w naszym życiu. Woda zanurzona w kielichu z winem stanie się drogocenną Krwią Chrystusa przelaną za nas i dla naszego zbawienia.

Przynosimy Panie chlebki, bo Ty Boże jesteś dawcą miłości. Przyjmij te chlebki i naucz nas miłości i dzielenia się z bliźnimi.

Przynosimy też bochen pieczonego chleba jako owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, który nigdy się nie znudzi człowiekowi i jest zapowiedzią troski Boga o naszą codzienność i życie wieczne.

Prosimy Cię Jezu przyjmij nasze dary ofiarne i spraw, aby dla wszystkich pociech naszych wystarczyło chleba powszedniego i by często karmiły się Chlebem Eucharystycznym, który dziś po raz pierwszy przyjmą do swoich serc i spraw aby całe nasze życie było darem dla Ciebie i naszych bliźnich.

 

 

 

 

Obrzęd przyjęcia komunii św.

 

 

Gdy skończy się udzielanie Komunii św. (pieśń na dziękczynienie)

https://www.youtube.com/watch?v=EFeWNr37km8

 

 

21.Dziecko: Monika

Tak czekałam na tę chwilę
by usłyszeć głos Twój Panie
w sercu mam radości tyle
miłość Twa przepełnia mnie.

Oto nastał dzień wspaniały
pełen światła i radości
stojąc z dłońmi złożonymi
Ciebie tylko prosić chcę.Ref: Wszystkie dzieci:

Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

 

 

Z Tobą pragnę się spotykać
to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę czekać
nie opuszczę Ciebie nie.

Doczekałam wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę
serce czyste po Komunii,
która w sercu moim jest.

 

 

Ref: Wszystkie dzieci:

Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

 

 

PODZIĘKOWANIA

 

 

22.Dziecko: Mia

Podziękowanie Panu Jezusowi

Kiedy dziś Jezus ukryty w Hostii,
zstąpił do naszych serc bezszelestnie
i gdy weselem w nich dziś zagościł -
wtedy każdy z nas cicho westchnął:
Kocham Cię, Jezu... Dziękuję, żeś przyszedł.

Na sercu odtąd „Miłość" wypiszę.
Jezu nasz kochany, który jesteś w Niebie.
Dzisiaj z głębi serca wołamy do Ciebie:
naucz nas pokory, daj nam dar mądrości,
byśmy się od Ciebie uczyli miłości.

 23.Dziecko: David

Byśmy o wiarę dbali w każdej życia chwili
i nigdy się krzyża Twego nie wstydzili,
byśmy szanowali człowieka każdego.
A Ty Panie swoją mocą uchroń nas od złego.

 

 

24.Dziecko: Alicia


Podziękowanie rodzicom chrzestnym.

Mojego chrztu ja nie pamiętam
Ale to był dzień wielkiego święta
I chrzestny ojciec i chrzestna matka
Byli przy chrzcie moim za świadka
Na życie w łasce Bożej – piękne i jasne
Dostałem na chrzcie me imię własne
Dlatego dzisiaj wszyscy mówimy tak samo:
dziękują Tobie chrzestny ojcze i chrzestna mamo.

 

25.Dziecko: Amelia 

Podziękowanie babciom i dziadkom:

Babcie i Dziadziusiów także darz łaskami,
aby jak najdłużej pozostali z nami.
By dużo cierpliwości dla swych wnucząt mieli.
Za miłość swa szacunku i troski doświadczyli.

 

26.Dziecko: Ksawery

 

Podziękowanie księdzu proboszczowi

Nie miałabym teraz w sercu Ciebie Panie
Gdyby nie Twoi słudzy – kapłani
Księże proboszczu
Tobie z serca dziękujemy, że o nas pamiętasz
Modlisz się za nas na co dzień i w święta
Modlitwę naszą szczerą, dziecięcą
Wznosić będziemy do nieba
O zdrowie, Boże błogosławieństwo
I łaski jakich Ci trzeba.

 

 

27.Dziecko: Matylda

Podziękowanie wszystkim gościom:
Nie powinno dziś zabraknąć słowa wdzięcznego
również dla miłych gości święta dzisiejszego
Wszystkim naszym gościom pięknie dziękujemy
Ze wspólnego spotkania bardzo się cieszymy.

Także dla pana organisty, który w klawisze uderza
Także dla scholi dziecięcej, która pięknie śpiewa
Za wspólną modlitwę w naszej parafialnej rodzinie
Niech wam Bóg błogosławi w każdej dnia godzinie.

 

 

Podziękowanie rodzicom:

 

28.Dziewczynka: Monika

29.Chłopiec: Krzysztof 

Dz: Kochana Mamusiu;

Ch: Kochany Tatusiu;

Dz: Jesteście dla nas tacy dobrzy. A my ciągle za mało mówimy Wam to piękne słowo: DZIĘKUJĘ.
W tej uroczystej chwili naszego życia – z serca mówimy Wam – DZIĘKUJĘ
Ch: Tatusiu za to, że dałeś mi życie – DZIĘKUJĘ
Dz: Mamusiu, że nosiłaś mnie pod swoim sercem – DZIĘKUJĘ
Ch: Za miłością szeptane – „dziecko me kochane” – DZIĘKUJĘ
Dz: Za Waszą cierpliwość – DZIĘKUJĘ
Ch: Za nieprzespane, długie noce mego dzieciństwa – DZIĘKUJĘ
Dz: Za codzienny uśmiech  – DZIĘKUJĘ
Ch: Za dobre słowa i chleb dawany sercem – DZIĘKUJĘ
Dz: Za wiarę w Waszych oczach i modlitwę – DZIEKUJĘ
Ch: Za to, że w dniu chrztu świętego oddaliście mnie Chrystusowi  – DZIĘKUJĘ
Dz: Za to, że dzisiaj Jezusa żywego w sercu mam – KOCHAM WAS.
Bądźcie zawsze szczęśliwi i radośni.
Niech uśmiech zawsze gości na waszych zatroskanych twarzach.
Pamiętajcie, że bardzo Was kochamy i w podzięce,
dziś z szacunkiem całujemy wasze dobre ręce.

 

 

 

Błogosławieństwo pamiątek z uroczystości, błogosławieństwo końcowe

Dodatkowe funkcje:

Dekoracja i przygotowanie kościoła. W tej grupie będą ustalane szczegóły dotyczące przygotowania kościoła:

1.(koordynator grupy) Rodzice Matyldy

2.Rodzice Moniki i Krzysztofa

3.Rodzice Artura

4.Rodzice Emili

5.Rodzice Mii

 

Wolontariusze (wskazywanie miejsca rodzinom i gościom)

6.(koordynator grupy) Rodzice Oskara

7.Rodzice Davida

 

Uporządkowanie kościoła po ceremonii (dezynfekcja ławek):

8.(koordynator grupy) Rodzice Alici

9.Rodzice Ameli

10.Rodzice Ksawerego

 

 

 

 
 

Terminy

 • 2021-05-23 13:30 - 15:00

Wspierane przez iCagenda