I Komunia św. 12.06.2022, Gateshead

Kategoria
Gateshead
Termin
2022-06-12 12:30 - 14:00

Grupa Newcastle/Gateshead (Uroczystość 12 czerwca br.):

 

 

Adres mailowy do przesyłania dokumentów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin Uroczystości 12 czerwca 2022r., godz. 12.30 w St Wilfrid R.C. Church w Gateshead.

 

 

Spotkania i próby przed ceremonią:

- spotkanie z p. Mariuszem (fotograf na Uroczystości) - sobota 14 maja br., godz. 15.00 w Kaplicy Matki Bożej w Newcastle

- pierwsza próba – niedziela 22 maja br., godz. 12.00 w Gateshead

- druga próba – czwartek 9 czerwca br., godz. 18.00 w Gateshead 

 

 

Spowiedź św. dzieci i rodziców:

- poniedziałek 6 czerwca br., od godz. 17.00 w Kaplicy Matki Bożej w Newcastle upon Tyne, nazwiska (dziecka) od litery A do L

 

- wtorek 7 czerwca br., od godz. 17.00 w Kaplicy Matki Bożej w Newcastle upon Tyne, nazwiska (dziecka) od litery M do W

 

 

19 czerwca br., godz. 11.00 – Uroczystość Bożego Ciała, dzieci i rodzice przygotowują liturgię słowa, procesję z darami oraz jeden z ołtarzy.

 

 

Poniżej program Uroczystości. Teksty będą „czytane”, zatem nie trzeba uczyć się na pamięć. Proszę dokonać wyboru, i przesłać informację na WhatsAppa, podając imię i nazwisko dziecka/rodzica, oraz wybrany numer.

 

 

Także rodzice proszeni są o dokonanie wyboru działania/zaangażowania w ceremonię (część programu na samym końcu). Wybierając coś z dodatkowej funkcji, proszę w wiadomości napisać Dodatkowa funkcja, następnie imię i nazwisko rodzica oraz wybrany numer.

 

 

 

 

(Przed kościołem) Powitanie i błogosławieństwo od Rodziców:

1.Rodzina (dziecko wraz ze swymi rodzicami): Patryk i jego Rodzice

 

Dziecko:

W ten dzień radosny i wielki,
Tak pięknie ubrani,
Licznie tak zgromadzeni,
Wszystkich tutaj witamy.

Wraz z Wami chcemy,
Przeżywać ten dzień tak wielki, jedyny,
Chcemy Jezusa radować,
Przez święte słowa i czyny.

Błogosław mi Mamo,
Błogosław mi Tato dłońmi swoimi,
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi.
Na świętą chwilę, w radości czy w udręce,
Niech błogosławią nam wasze, kochani Rodzice ręce.

 

Błogosławieństwo rodziców:

 

Matka:

Błogosławieństwo twej Matki
niech idzie z Tobą przez życie.
Maryja niech Cię otoczy swą opieką,
a miłosierny Bóg całemu Twemu życiu błogosławi
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Ojciec:

Błogosławieństwo Twego Ojca
niech Ci towarzyszy na drodze Twojego życia
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

 

 

 

 

Procesja do kościoła  

Przywitanie z Panem Jezusem; dzieci przyklękają i odmawiamy trzykrotnie:

„Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament....”

 

Dzieci zajmują przygotowane dla nich miejsca.

 

Rozpoczęcie mszy św.

Po Znaku Krzyża św. prośba Rodziny w kościele:

 

 

 

2.Rodzina (dziecko wraz ze swymi rodzicami): Gabriel z Rodzicami

 

Dziecko:

 

Nadszedł ten upragniony dzień, stoimy u stóp Boga i radość przepełnia nasze serca, sam Jezus zagości w nich. W tym szczególnym dniu nie jesteśmy sami. Zebrały się nasze rodziny: rodzice, rodzeństwo, rodzice chrzestni, krewni i przyjaciele, którzy wraz z nami chcą uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszej intencji, byśmy dochowali wierności Bogu.

 

Rodzice:

Czcigodny Księże Proboszczu,

 

Pamiętamy ten dzień, gdy przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, by przyjęły chrzest święty. Dbaliśmy o ich rozwój duchowy, rozwijaliśmy w ich sercach wiarę przez wspólna modlitwę i rozmowy o Bogu, poprzez wspólny udział we Mszy Świętej. Swoim życiem i przykładem pomagaliśmy im w umiłowaniu i poznawaniu Boga.

 

Dzisiaj do serc naszych dzieci po raz pierwszy przyjdzie Pan Jezus. W tej Mszy św. prosimy, aby nigdy nie zabrakło im chleba na życie wieczne, a także chleba powszedniego. My rodzice zaś obiecujemy nadal wspierać je w dążeniu do chrześcijańskiej świętości.

 

 

 

Liturgia słowa

 

Pierwsze Czytanie

 

3.Matka: p. Barbara

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto Słowo Boże

 

 

 

4.Psalm (kilka dziewczynek): Emilia, Emilia

 

 

 

Drugie czytanie

 

5.Ojciec: p. Piotr

 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Oto Słowo Boże.

 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

 

Ewangelia,


Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

 

Zapalenie świec komunijnych

Kapłan:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego narodzonego
z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy: Wierzę.

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

 

 

Modlitwa powszechna

  

6.Dziewczynka:


7.Chłopiec:

 

Dz: Panie Jezu, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Polecamy Ci naszą wspólnotę Kościoła, oraz naszego papieża Franciszka. Spraw, by Jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli.
Ciebie prosimy…

Ch: Polecamy Ci Panie naszych kochanych rodziców – „pierwszych i najważniejszych przewodników na drodze życia i drodze wiary”. Za dar naszego życia i trud naszego wychowania, błogosław im Boże każdego dnia.

Ciebie prosimy…

Dz: Polecamy Ci Panie wychowawców i nauczycieli z naszych szkół, abyś swoją obecnością i łaską wynagrodził ich trud i wysiłek włożony w nasze nauczanie
i wychowanie.
Ciebie prosimy…

Ch: Polecamy Ci Panie nasza Ojczyznę – Polskę, otaczaj opieką wszystkich naszych rodaków, a my tutaj mieszkający, byśmy nie zapomnieli skąd pochodzimy, oraz jaka jest nasza wiara i tradycja.
Ciebie prosimy…

Dz: Polecamy Ci Panie naszych rodziców chrzestnych, babcie i dziadków, oraz wszystkich naszych drogich gości. Obdarz ich wszystkich żywą wiarą, ufną nadzieją i gorącą miłością.

Ciebie prosimy…

Ch: Najwyższy Pasterzu, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych krewnych i przyjaciół, abyś obdarzył ich chwałą świętych w niebie.
Ciebie prosimy…

Dz: Panie Jezu, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Za to, że możemy przyjąć Cię do naszych serc. Jesteśmy tacy szczęśliwi. Trzymaj nas mocno za rękę, abyśmy nigdy nie oddalili się od Ciebie.

Ciebie prosimy…

 

 

 

Liturgia Eucharystyczna

 

 

 

Procesja z darami i komentarz:

 

 

8.Dziecko: Maksymilian

Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami, które składamy Ci Panie Jezu jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w naszych sercach.

Nie chcemy przychodzić z pustymi rękami na spotkanie w Twoim Domu, Panie. Przynosimy Ci naszą radość, którą codziennie odczuwamy w czasie zabawy. Przy-nosimy Ci naszą miłość, którą codziennie żyjemy w naszych rodzinach. Przynosimy Ci nasz trud, którym codziennie żyjmy w szkole. Przynosimy Ci nasze przebaczenie dane wspaniałomyślnie naszym bliźnim. Przynosimy Ci to wszystko, a Ty dasz na wspaniały dar - Siebie i przez to uczynisz nas szczęśliwymi.         

Przynosimy do ołtarza bukiet wiosennych kwiatów – symbol piękna i wdzięczności. Spraw Panie, abyśmy zawsze pamiętali, że Twoja jest ziemia i wszystko co ją napełnia. Pomóż nam zachować serca piękne i czyste.

Owoce –  Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij te owoce, jako wyraz naszej wdzięczności za Twe dary.

Przynosimy czerwone serca, na których wypisane są nasze imiona, to znak naszej miłości do Jezusa. 

Niesiemy również nasz katechizm. To wyraz naszego całorocznego trudu, symbole naszej pracy i nauki, przez którą bardziej poznaliśmy i pokochaliśmy Ciebie Panie Jezu.

Niesiemy  Hostie, która za chwilę stanie się Ciałem Pana Jezusa i my dzisiaj się Nim posilimy. 

Panie Jezu, przynosimy przed Twój ołtarz wino i wodę. Przyjmij to wino i przemień je w Krew swojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem.

 Przynosimy także Chleby – Owoc Twego Boże błogosławieństwa i owoc pracy naszych rodziców. Podzielimy się nim z naszymi bliskimi dziś przy stole. Spraw by nikomu nigdy go nie brakło, a my byśmy go zawsze szanowali.

 

 

 

Dary niosą:

 

9.Bukiet kwiatów (dziewczynka) - Lena

10.Koszyk owoców (chłopiec) - Daniel

11.Serduszko (dziewczynka) - Urszula

12.Katechizm (chłopiec) - Tomasz

13.Patena z hostią (dziewczynka) - Emilia

14.Hostie (chłopiec) - Maksymilian

15.Wino i woda (dziewczynka) - Zuzanna

16.Kielich (chłopiec) - Szymon

17.Chleb (rodzice ze swym dzieckiem) - Miłosz z Rodzicami

 

 

 

 

Dwóch ojców do zebrania składki (tacy):

18.Ojciec - p. Jarosław


19.Ojciec - p. Bogumił

 

 

 

 

 

Obrzęd przyjęcia Komunii św.

 

Gdy skończy się udzielanie Komunii św. (pieśń na dziękczynienie)

 

20.Dziecko:


Tak czekałam na tę chwilę
by usłyszeć głos Twój Panie
w sercu mam radości tyle
miłość Twa przepełnia mnie
Oto nastał dzień wspaniały
pełen światła i radości
stojąc z dłońmi złożonymi
Ciebie tylko prosić chcę.

Ref: Wszystkie dzieci:

Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

 

Z Tobą pragnę się spotykać
to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę czekać
nie opuszczę Ciebie nie.
Doczekałam wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę
przecież wiem, że to w Komunii
tu zbawienie znajdę swe.

 

 Ref: Wszystkie dzieci:

Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

 

 

PODZIĘKOWANIA

 

 

 

21.Dziecko: Wanda

Podziękowanie Panu Jezusowi

Kiedy dziś Jezus ukryty w Hostii,
zstąpił do naszych serc bezszelestnie
i gdy weselem w nich dziś zagościł -
wtedy każdy z nas cicho westchnął:
Kocham Cię, Jezu... Dziękuję, żeś przyszedł.
Na sercu odtąd „Miłość" wypiszę.
Jezu nasz kochany, który jesteś w Niebie.

Dzisiaj z głębi serca wołamy do Ciebie:
naucz nas pokory, daj nam dar mądrości,
byśmy się od Ciebie uczyli miłości.
Byśmy wiary strzegli w każdej życia chwili
i nigdy się krzyża Twego nie wstydzili,
byśmy szanowali człowieka każdego.
A Ty Panie swoją mocą uchroń nas od złego.

 

 

 

22.Dziecko: Anthony

Podziękowanie rodzicom chrzestnym.

Mojego chrztu ja nie pamiętam
Ale to był dzień wielkiego święta
I chrzestny ojciec i chrzestna matka
Byli przy chrzcie moim za świadka

Na życie w łasce Bożej – piękne i jasne
Dostałem na chrzcie me imię własne
Dlatego dzisiaj wszyscy mówimy tak samo:
dziękują Tobie chrzestny ojcze i chrzestna mamo.

 

 

 

23.Dziecko: Zuzanna

Podziękowanie babciom i dziadkom:

Babcie i Dziadziusiów także darz łaskami,
aby jak najdłużej pozostali z nami.
By dużo cierpliwości dla swych wnucząt mieli.
Za miłość swa szacunku i troski doświadczyli.

 

 

 

24.Dziecko: Emilia

Podziękowanie księdzu proboszczowi

Nie miałabym teraz w sercu Ciebie Panie
Gdyby nie Twoi słudzy – kapłani
Księże proboszczu
Tobie z serca dziękujemy, że o nas pamiętasz
Modlisz się za nas na co dzień i w święta
Modlitwę naszą szczerą, dziecięcą
Wznosić będziemy do nieba
O zdrowie, Boże błogosławieństwo
I łaski jakich Ci trzeba.

 

 

 

25.Dziecko: Kacper

Podziękowanie wszystkim gościom:

Nie powinno dziś zabraknąć słowa wdzięcznego
również dla miłych gości święta dzisiejszego
Wszystkim naszym gościom pięknie dziękujemy
Ze wspólnego spotkania bardzo się cieszymy

Także dla pana organisty, który w klawisze uderza
Także dla grupy muzycznej, która pięknie śpiewa
Za wspólną modlitwę w naszej parafialnej rodzinie
Niech wam Bóg błogosławi w każdej dnia godzinie.

  

 

 

Podziękowanie rodzicom:

 

26.Dziewczynka: Sara

27.Chłopiec: Noah

 

Dz: Kochana Mamusiu;

Ch: Kochany Tatusiu;

Dz: Jesteście dla nas tacy dobrzy. A my ciągle za mało mówimy Wam to piękne słowo: DZIĘKUJĘ.
W tej uroczystej chwili naszego życia – z serca mówimy Wam – DZIĘKUJĘ
Ch: Tatusiu za to, że dałeś mi życie – DZIĘKUJĘ
Dz: Mamusiu, że nosiłaś mnie pod swoim sercem – DZIĘKUJĘ
Ch: Za miłością szeptane – „dziecko me kochane” – DZIĘKUJĘ
Dz: Za Waszą cierpliwość – DZIĘKUJĘ
Ch: Za nieprzespane, długie noce mego dzieciństwa – DZIĘKUJĘ
Dz: Za codzienny uśmiech  – DZIĘKUJĘ
Ch: Za dobre słowa i chleb dawany sercem – DZIĘKUJĘ
Dz: Za wiarę w Waszych oczach i modlitwę – DZIEKUJĘ
Ch: Za to, że w dniu chrztu świętego oddaliście mnie Chrystusowi  – DZIĘKUJĘ
Dz: Za to, że dzisiaj Jezusa żywego w sercu mam – KOCHAM WAS.
Bądźcie zawsze szczęśliwi i radośni.
Niech uśmiech zawsze gości na waszych zatroskanych twarzach.
Pamiętajcie, że bardzo Was kochamy i w podzięce,
dziś z szacunkiem całujemy wasze dobre ręce.

 

 

Błogosławieństwo pamiątek z uroczystości, błogosławieństwo końcowe

 

 

 

 

Dodatkowe funkcje:

 

Dekoracja i przygotowanie kościoła. W tej grupie będą ustalane szczegóły dotyczące przygotowania kościoła:

 

 

1. (koordynator grupy) - p. Małgorzata 

2. p. Iwona

3. p. Zofia

4. p. Urszula

5. p. Magdalena

6. p. Magdalena

7. p. Katarzyna

8. p. Małgorzata

9. p. Agnieszka

10. p. Marta

 

 

 

Wolontariusze (wskazywanie miejsca rodzinom i gościom)

 

11. (koordynator grupy)

12. p. Agnieszka

13. p. Paulina

14. p. Kamila

 

 

 

Uporządkowanie kościoła po ceremonii:

 

15. (koordynator grupy) p. Aleksandra

16. p. Edyta

17. p. Barbara

18. p. Anna

19. p. Żaneta

20. p. Agnieszka

 

 

Przygotowanie ołtarza na Uroczystość Bożego Ciała

 

21. (koordynator grupy)

22. p. Zofia

23.

24.

25.

26. p. Jarosław

 

 

 

 

 

 

 
 

Terminy

  • 2022-06-12 12:30 - 14:00

Wspierane przez iCagenda