I Komunia św. 30 maja 2021

Kategoria
Gateshead
Termin
2021-05-30 11:00 - 12:30

 

Informacje na temat przygotowań do I spowiedzi św. oraz Uroczystości I Komunii św. w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Newcastle upon Tyne.

 

1. Termin Uroczystości 30 maja 2021r., godz. 11.00 w St Wilfrid Church w Gateshead.

 

Rodzice, którzy wybiorą ten termin, będą proszeni o podanie liczby swoich gości, którzy przybędą na ceremonię do kościoła. Może zaistnieć sytuacja, że będzie obowiązywał limit osób dla każdej rodziny.

Na 1-2 tygodnie przed ceremonią zapraszam na spowiedź św. (indywidualnie), nie trzeba uzgadniać terminu, oprócz niedzieli przed i po każdej mszy św.

Link do informacji kiedy i gdzie są w danym tygodniu msze św:

http://www.parafianewcastle.org.uk/liturgia-tygodnia

Proszę jednak wybrać taki termin, by był czas na spokojną spowiedź św.

Spotkania i próby przed ceremonią będą ustalane w ramach tej grupy.

 

 

2. Dzieci uczą się z rodzicami w domu z katechizmu, zaś modlitwy pamięciowe zdają poprzez WhatsAppa (rodzice umawiają termin, gdy dziecko nauczy się danej modlitwy z dzienniczka).

Wymagane jest (w j. polskim lub angielskim):

 • Ojcze nasz…
 • Zdrowaś Maryjo..
 • 10 Przykazań Bożych,
 • 6 Prawd wiary,
 • 7 Sakramentów św.,
 • 7 Grzechów głównych,
 • 5 Warunków dobrej spowiedzi
 • Akt wiary, nadziei i miłości.
 • Aniele Boży…
 • Wybrana przez siebie inna modlitwa z dzienniczka

W przypadku niemożności nauczenia się całości powyższego materiału, proszę o wcześniejszą informację.

 

 

3. Dzieci jadące do Polski na Uroczystość otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w katechezach na ich zakończenie w kwietniu/maju 2021r. Proszę już decydować i określić się, gdzie będzie Uroczystosć.

 

 

4. Katechizmy i różance zostały już rozdane, jeszcze będą rozdane książeczki komunijne. Koszt powyższych, plus po ceremonii obrazek komunijny (ikona na drewnie) to £25. Proszę włożyć do koperty wspomnianą kwotę, wraz z informacją – imię i nazwisko dziecka, i taką kopertę zostawić w dowolnym kościele po polskiej mszy św. w koszyku na ofiarę (koszyk jest przy wyjściu z kościoła).

 

 

5. Do końca kwietnia 2021r. należy dostarczyć kopię świadectwa chrztu św. dziecka (najlepiej jako skan w załączniku do maila). Nie potrzebują dzieci jadące do Polski oraz te, które były ochrzczone w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Newcastle upon Tyne).

 

 

6. Fotograf będzie ten sam co w ubiegłych latach (zna układ kościoła i schemat ceremonii). Będzie to p. Paweł Malinowski, jego oferta zawiera: 6 podstawowych zdjęć wydrukowanych w formacie 10x15, oraz płyta CD z wszystkimi zdjęciami. Cena jeszcze nie została podana, po jej otrzymaniu zostanie Państwu przekazana.

 

 

7. Poniżej program Uroczystości. Teksty będa czytane, nie trzeba uczyć się na pamięć. Proszę dokonać wyboru, i przesłać informację na WhatsAppa, podając imię i nazwisko dziecka/rodzica, oraz wybrany numer (w przypadku psalmu - psalm).

 

Także rodzice proszeni są o dokonanie wyboru działania/zaangażowania w ceremonię (część programu na samym końcu). Wybierając coś z dodatkowej funkcji, proszę w wiadomości napisać Dodatkowa funkcja, następnie imię i nazwisko rodzica oraz wybrany numer.

 

 

 

 

(Przed Kościołem) Powitanie i błogosławieństwo od Rodziców:

Rodzina (dziecko wraz ze swymi rodzicami):

 

 1. Dziecko: …............

W ten dzień radosny i wielki,

Tak pięknie ubrani,

Licznie tak zgromadzeni,

Wszystkich tutaj witamy.

Wraz z Wami chcemy,

Przeżywać ten dzień tak wielki, jedyny,

Chcemy Jezusa radować,

Przez święte słowa i czyny.

Błogosław mi Mamo

Błogosław mi Tato dłońmi swoimi

Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć wspólnie z innymi

Na świętą chwilę, w radości czy w udręce

Niech błogosławią nam wasze, kochani Rodzice ręce.

 

Błogosławieństwo rodziców:

 

 1. Matka: …...….........

Błogosławieństwo twej Matki

niech idzie z Tobą przez życie.

Maryja niech Cię otoczy swą opieką,

a miłosierny Bóg całemu Twemu życiu błogosławi

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

 1. Ojciec: …................

Błogosławieństwo Twego Ojca

niech Ci towarzyszy na drodze Twojego życia

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

 

Procesja do kościoła

Przywitanie z Panem Jezusem; dzieci przyklękają i odmawiają trzykrotnie:

„Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament....”

 

Dzieci zajmują przygotowane dla nich miejsca.

 

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

Po Znaku Krzyża św. prośba Rodziny w kościele:

 

Rodzina (dziecko wraz ze swymi rodzicami):

 

 1. Dziecko: …...................

Nadszedł ten upragniony dzień, stoimy u stóp Boga i radość przepełnia nasze serca, sam Jezus zagości w nich. W tym szczególnym dniu nie jesteśmy sami. Zebrały się nasze rodziny: rodzice, rodzeństwo, rodzice chrzestni, krewni i przyjaciele, którzy wraz z nami chcą uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszej intencji, byśmy dochowali wierności Bogu.

 

 1. Matka: ….................

Czcigodny Księże Proboszczu,

Pamiętamy ten dzień, gdy przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, by przyjęły chrzest święty. Dbaliśmy o ich rozwój duchowy, rozwijaliśmy w ich sercach wiarę przez wspólna modlitwę i rozmowy o Bogu, poprzez wspólny udział we Mszy Świętej. Swoim życiem i przykładem pomagaliśmy im w umiłowaniu i poznawaniu Boga. 

 

 1. Ojciec: …....................

Dzisiaj do serc naszych dzieci po raz pierwszy przyjdzie Pan Jezus. W tej Mszy św. prosimy, aby nigdy nie zabrakło im chleba na życie wieczne, a także chleba powszedniego. My rodzice zaś obiecujemy nadal wspierać je w dążeniu do chrześcijańskiej świętości.

 

Liturgia słowa

 

Pierwsze Czytanie

 

 1. Matka: …..........

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Bracia trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto Słowo Boże.

 

 

Psalm: ……………………………..

Dziewczynki (zgłaszając, proszę wpisać psalm)

 

Melodia psalmu: ttps://www.youtube.com/watch?v=5x4WLF8hspw

 

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Pan jest moim pasterzem
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

 

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją  dusze.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

 

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Chociażbym przechodził przez ciemna dolinę
zła sie nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
Są  moja pociecha.

 

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem,
a kielich mój pełny po brzegi.

 

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

 

Refren. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

 

Drugie czytanie

 1. Ojciec: ……………..

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Oto Słowo Boże.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,

Abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

Ewangelia, Homilia

 

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

Zapalenie świec komunijnych przez rodziców chrzestnych, lub inne osoby z rodziny

Kapłan:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wszyscy: Wyrzekam się.

Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego narodzonego
z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wszyscy: Wierzę.

Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wszyscy: Wierzę.

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

Modlitwa powszechna

 

 

 1. Dziewczynka: ……………..

Panie Jezu, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Polecamy Ci naszego Ojca Świętego Franciszka. Spraw, by Jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy…

 

 1. Chłopiec: …………….......

Polecamy Ci Panie naszych kochanych rodziców – „pierwszych i najważniejszych przewodników na drodze życia i drodze wiary”. Za dar naszego życia i trud naszego wychowania, błogosław im Boże każdego dnia. Ciebie prosimy…

Dz: Polecamy Ci Panie wychowawców i nauczycieli z naszych szkół, abyś swoją obecnością i łaską wynagrodził ich trud i wysiłek włożony w nasze nauczanie
i wychowanie. Ciebie prosimy…

Ch: Polecamy Ci Panie nasza Ojczyznę – Polskę, otaczaj opieką wszystkich naszych rodaków, a my tutaj mieszkający, byśmy nie zapomnieli skąd pochodzimy, oraz jaka jest nasza wiara i tradycja. Ciebie prosimy…

Dz: Polecamy Ci Panie naszych rodziców chrzestnych, babcie i dziadków, oraz wszystkich naszych drogich gości. Obdarz ich wszystkich żywą wiarą, ufną nadzieją i gorącą miłością. Ciebie prosimy… 

Ch: Najwyższy Pasterzu, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych krewnych i przyjaciół, abyś obdarzył ich chwałą świętych w niebie. Ciebie prosimy…

Dz: Panie Jezu, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Za to, że możemy przyjąć Cię do swego serca. Jesteśmy tacy szczęśliwi. Trzymaj nas mocno za rękę, abyśmy nigdy nie oddalili się od Ciebie. Ciebie prosimy…

Liturgia Eucharystyczna

 

 

Procesja z darami i komentarz:

Dary niosą:

 

 1. Dziewczynka -bukiet kwiatów
 2. Chłopiec –koszyk owoców
 3. Dziewczynka –serduszko
 4. Chłopiec –katechizm
 5. Dziewczynka –hostie
 6. Chłopiec -wino i woda
 7. Dziecko z rodzicami -chleby

 

 

Komentarz do procesji z darami

         

 

 1. Dziecko: ….................

Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami, które składamy Ci Panie Jezu jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w naszych sercach.

Nie chcę przychodzić z pustymi rękami na spotkanie w Twoim Domu, Panie. Przynoszę Ci moją radość, którą codziennie odczuwam w czasie zabawy. Przynoszę Ci moją miłość, którą codziennie żyję w mojej rodzinie. Przynoszę Ci mój trud, którym codziennie żyję w szkole. Przynoszę Ci moje przebaczenie dane wspaniałomyślnie moim bliźnim. Przynoszę Ci to wszystko, a Ty dasz mi wspaniały dar - Siebie i przez to uczynisz mnie szczęśliwym.         

Przynosimy do ołtarza bukiet wiosennych kwiatów – symbol piękna i wdzięczności. Spraw Panie, abyśmy zawsze pamiętali, że Twoja jest ziemia i wszystko co ją napełnia.

Owoce –  Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij te owoce, jako wyraz naszej wdzięczności za Twe dary.

Przynosimy czerwone serce, na którym wypisane są nasze imiona, to znak naszej miłości do Jezusa. 

Niesiemy również nasz katechizm. To wyraz naszego trudu, symbol naszej pracy i nauki, przez którą bardziej poznaliśmy i pokochaliśmy Ciebie Panie Jezu.

Niesiemy  Hostie, która za chwilę staną się Ciałem Pana Jezusa i my dzisiaj się Nim posilimy. 

Panie Jezu, przynosimy przed Twój ołtarz wino i wodę. Przyjmij to wino i przemień je w Krew swojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem.

Przynosimy także Chleby – Owoc Twego Boże błogosławieństwa i owoc pracy naszych rodziców. Podzielimy się nim z naszymi bliskimi dziś przy stole. Spraw by nikomu nigdy go nie brakło, a my byśmy go zawsze szanowali.

 

 

Obrzęd przyjęcia Komunii Św.

 

Gdy skończy się udzielanie Komunii św. (pieśń na dziękczynienie)

 

Przykładowe wykonanie: https://www.youtube.com/watch?v=EFeWNr37km8

 

 

 1. Dziecko: ….........................

Tak czekałam na tę chwilę
by usłyszeć głos Twój Panie
w sercu mam radości tyle
miłość Twa przepełnia mnie.

Oto nastał dzień wspaniały
pełen światła i radości
stojąc z dłońmi złożonymi
Ciebie tylko prosić chcę.


Ref: Wszystkie dzieci:

Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

 

Z Tobą pragnę się spotykać
to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę czekać
nie opuszczę Ciebie nie.

Doczekałam wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę
serce czyste po Komunii,
która w sercu moim jest.

 

Ref: Wszystkie dzieci:

Uroczysty dzień Komunii
Jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu
dziś objawił miłość swą.

 

PODZIĘKOWANIA

 

 

 1. Dziewczynka: …....................

Podziękowanie Panu Jezusowi

Kiedy dziś Jezus ukryty w Hostii,
zstąpił do naszych serc bezszelestnie
i gdy weselem w nich dziś zagościł -
wtedy każdy z nas cicho westchnął:
Kocham Cię, Jezu... Dziękuję, żeś przyszedł.

Na sercu odtąd „Miłość" wypiszę.
Jezu nasz kochany, który jesteś w Niebie.
Dzisiaj z głębi serca wołamy do Ciebie:
naucz nas pokory, daj nam dar mądrości,
byśmy się od Ciebie uczyli miłości.

Byśmy wiary strzegli w każdej życia chwili
i nigdy się krzyża Twego nie wstydzili,
byśmy szanowali człowieka każdego.
A Ty Panie swoją mocą uchroń nas od złego.

 

 

 1. Chłopiec: …..............................

Podziękowanie rodzicom chrzestnym.

Mojego chrztu ja nie pamiętam
Ale to był dzień wielkiego święta
I chrzestny ojciec i chrzestna matka
Byli przy chrzcie moim za świadka
Prosili dla mnie o dar wiary
I o zgładzenie wiecznej kary
Na życie w łasce Bożej – piękne i jasne
Dostałem na chrzcie me imię własne
Dlatego dzisiaj wszyscy mówimy tak samo:
dziękują Tobie chrzestny ojcze i chrzestna mamo.

 

 

 1. Dziewczynka: …........................

Podziękowanie babciom i dziadkom:


Babcie i Dziadziusiów także darz łaskami,
aby jak najdłużej pozostali z nami.
By dużo cierpliwości dla swych wnucząt mieli.
Za miłość swa szacunku i troski doświadczyli.

 

 

 1. Chłopiec: ….................................

Podziękowanie księdzu proboszczowi

Nie miałabym teraz w sercu Ciebie Panie
Gdyby nie Twoi słudzy – kapłani
Księże proboszczu
Tobie z serca dziękujemy, że o nas pamiętasz
Modlisz się za nas na co dzień i w święta
Modlitwę naszą szczerą, dziecięcą
Wznosić będziemy do nieba
O zdrowie, Boże błogosławieństwo
I łaski jakich Ci trzeba.

 

 

 1. Dziewczynka: …............................

Podziękowanie wszystkim gościom:

Nie powinno dziś zabraknąć słowa wdzięcznego
również dla miłych gości święta dzisiejszego
Wszystkim naszym gościom pięknie dziękujemy
Ze wspólnego spotkania bardzo się cieszymy.
Za wspólna modlitwę w naszej parafialnej rodzinie
Niech wam Bóg błogosławi w każdej dnia godzinie.

 

 

Podziękowanie rodzicom:

 1. Dziewczynka: …............
 2. Chłopiec: ……………….

Dz: Kochana Mamusiu;

Ch: Kochany Tatusiu;

Dz: Jesteście dla nas tacy dobrzy. A my ciągle za mało mówimy Wam to piękne słowo: DZIĘKUJĘ.

W tej uroczystej chwili naszego życia – z serca mówimy Wam – DZIĘKUJĘ

Ch: Tatusiu za to, że dałeś mi życie – DZIĘKUJĘ

Dz: Mamusiu, że nosiłaś mnie pod swoim sercem – DZIĘKUJĘ

Ch: Za miłością szeptane – „dziecko me kochane” – DZIĘKUJĘ

Dz: Za Waszą cierpliwość – DZIĘKUJĘ

Ch: Za nieprzespane, długie noce mego dzieciństwa – DZIĘKUJĘ

Dz: Za codzienny uśmiech  – DZIĘKUJĘ

Ch: Za dobre słowa i chleb dawany sercem – DZIĘKUJĘ

Dz: Za wiarę w Waszych oczach i modlitwę – DZIEKUJĘ

Ch: Za to, że w dniu chrztu świętego oddaliście mnie Chrystusowi  – DZIĘKUJĘ

Dz: Za to, że dzisiaj Jezusa żywego w sercu mam – KOCHAM WAS.

Bądźcie zawsze szczęśliwi i radośni.
Niech uśmiech zawsze gości na waszych zatroskanych twarzach.
Pamiętajcie, że bardzo Was kochamy i w podzięce,
dziś z szacunkiem całujemy wasze dobre ręce.

 

Błogosławieństwo pamiątek z Uroczystości

 

Błogosławieństwo końcowe

 

 

Dodatkowe funkcje:

Dekoracja i przygotowanie kościoła (w tej grupie będą ustalane szczegóły dotyczące przygotowania kościoła):

1. (koordynator grupy)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


Wolontariusze (wskazywanie miejsca rodzinom i gościom):

9. (koordynator grupy)

10.

11.

12.

 

Uporządkowanie kościoła po ceremonii (dezynfekcja ławek, odkurzenie dywanu):

13. (koordynator grupy)

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

 

 
 

Terminy

 • 2021-05-30 11:00 - 12:30

Wspierane przez iCagenda