Czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego.

19 maja , sobota. 

Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej .

20:00 adoracja Najświętszego Sakramentu ,

21:00-22:30 Agapa,

22:30-23:30 Uwielbienie , 

24:00- Msza Św . 

Modlitwa uwielbienia  Pana w naszej parafii odbywa się w Kaplicy  Matki Bozej Częstochowskiej w Newcastle w każdá niedzielę po wieczornej Mszy Św o godź. 18:00

"Przyjdz teraz jest czas by wielbić!"

Zapraszamy w imieniu Wspólnoty "Strumienie Wody Żywej"

Wspolnota jest otwarta na każdà osobę która pragnie wylać swoje serce przed Bogiem, pogłębić z Nim relację i razem kroczyć w uwielbieniu na większà chwałę Pana.